Meer resultaten voor watermeter capaciteit

watermeter capaciteit
WML Capaciteit.
met vultijd van 5 minuten. met vultijd van 75, minuten. met vultijd van 10 minuten. tapkraan 1/2" slangwartel. tapkraan 3/4" slangwartel. tapkraan 1" slangwartel. spoel-eenheden koud SE. aantal SE n. volume stromen continu verbruik CV of brandslanghaspels. Copyright 2008 WML.
Aansluitingen.
Pluspakket capaciteit van 3 tot en met 6m 3 per uur. Dit pakket bestaat uit een aansluitleiding van 50 mm, een bijbehorende watermeter en een begrenzer die afhankelijk van de gewenste capaciteit wordt ingesteld op 4, 5 of 6 m 3 per uur.
Capaciteit van de aansluiting Dunea Duin Water.
Ons leidingnet en de watermeter moeten geschikt zijn om bij de watermeter voldoende water en druk te kunnen leveren. Bij Dunea heeft 96% van de klanten een aansluiting die 1500 liter per uur kan doorlaten. 3% heeft een capaciteit nodig van 2500 liter per uur of groter, bedrijven of grote woonhuizen.
Aansluitingen Waterbedrijf Vitens.
Het verplaatsen van een bestaande aansluiting naar een andere plek binnen of buiten het pand. Het wijzingen van de plaats van de meterkast. Het wijzigen van de capaciteit van de watermeter vergroten verkleinen van de meter. U kunt een dergelijke wijziging aanvragen via mijnaansluiting nl.
Watermeter en tarieven Waterbedrijf Vitens.
Vitens heeft verschillende watermeters. Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende capaciteiten en de bijbehorende tarieven. Vanwege een Europese wijziging zijn de meterbenamingen veranderd van QN waarde naar Q3waarde. Deze waarden geven de capaciteit aan van een watermeter.
Verwisselen watermeter.
Het is overigens mogelijk dat uw huidige watermeter een grotere capaciteit heeft, te weten 25, m 3 /uur. Bedrijven die een grotere capaciteit nodig hebben, bijvoorbeeld voor brandslanghaspels, kunnen dit bij het maken van de afspraak aangeven. Via het berekeningsprogramma kan worden berekend welke capaciteit nodig is.
Nieuwe Europese typeaanduiding watermeters heet Q3 Oasen.nl.

Contacteer ons